رفتار یکسان با کودکان

برخی از پدر و مادر ها نمیدانند که زمانی که قانونی برای فرزنذانشان تایین میکنند، آن را رعایت میکنند یا نه؟  برخی ازوالدین هم نمیدانند که سخت گیری زیاد برای کودک خوب است یا بد؟  زمانیکه والدین برای کودکان قانون خاصی تعریف میکنند و روی آن سخت گیری میکنند به کودک می فهمانند که چه کاری خوب و بد است. در بیشتر مواقع هم اولیاء کودک اذیت میشوند و دائم باید به فرزند خود بگوییند این کار را نکن! پس قانونی که برای کودک وضع میشود نباید رفتار یکسان با کودکان داشته باشید و میباستی شرایط و موارد استثنا را در نظر داشته باشد.

بعضی دیگر از والدین خیلی سخت گیرند و برخی از والدین با کودک راه می آیند و انعطاف پذیر هستند اینگونه والدین به کودکشان نه میگویند و برای آنها شرط و شروط میگذارند و در آخر با آن ها کنار می آیند و حرف کودک را قبول میکنند.

به مثال زیر توجه کنید:

روزی پسری همراه با مادرش به خرید رفتند پسرک در خواست شیر کاکائو کرد و مادرش به او گفت که ما برای خرید شیر و اغلام دیگر به فروشگاه آمده ایم، اما با اصرار زیاد کودک مادر مجبور به خرید بستنی شد. با این کار کودک متوجه شد هر زمانیکه اصرار کند به یزی که میخواهد میرسد.

اما اگر مادر برای کودک قبل از اصرار و پا فشاری او بستنی را میخرید کودک متوجه میشد که زندگی هم اینقدر ها سخت نیست و پدر و مادرش به خواسته های او توجه میکنند و برای دفعات بعدی با بزرگترهای خود کنار می آمد.

زمانی که والدین برای کودکشان قانون میگذارند، باید انعطاف پذیر هم باشند و در برخی اوقات شرایط و استثناعات خاصی را در نظر بگیرند.

کودک یاد میگیرید می تواند گاهی میتواند گاهی در مقابل والدین خود برنده باشد.

 

زمان، مکان و شرایط  محیطی در تصمیم گیری های شما در مقابل فرزندتان تاثیر بسزایی دارد.

در برخی شرایط شما خسته و عصبانی هستید و نمیتوانید رفتار کودکتان را تحمل کنید. مثلا رفتار کودکتان باعث شرمندگی شما در میان جمعی می شود. در این شرایط تلاش میکنید حواس اورا پرت کنید و اگر موفق نشدید، تسلیم خواسته های او می شوید.

 

در زندگی انعطاف پذیری خیلی مهم است و دقت کنیم که در چه مواقعی باید رفتار یکسانی با کودک خود داشته باشم، ما بایستی به عنوان والدین کودک خود در این نکات را رعایت کنیم.

رفتار با کودکان